pageImage

Tjänster

Vi anlitas för totalentreprenad, underentreprenad eller utförande entreprenad alltefter önskemål från beställare.

• Husgrunder • Exploateringsarbeten • Markarbete för industri • Markarbete för villor och flerbostadshus • Vägar, VA, skogsvägar, dikning, dränering • Sanering, Rivning • Projektering • Betong & armering

pageImage

Besök eller kontakta oss!

0430-34 34 00 | info@markgrund.com

Pierre Ebefors
0734-42 41 51
pierre@markgrund.com