Kv Bronsåldern

Kompletta mark och va arbeten för nytt vårdboende och äldreboende med totalt tre stycken huskroppar på fyra respektive sex våningar. Beställare Wästbygg AB

pageImage

Besök eller kontakta oss!

Pierre Ebefors
0734-42 41 51
pierre@markgrund.com