Drottninghög Norra

I Helsingborg utför vi kompletta markarbeten för två flervåningshus med tillhörande finplanering för Wästbygg AB.

Klart sommaren 2020.

pageImage

Besök eller kontakta oss!

0430-34 34 00 | info@markgrund.com

Pierre Ebefors
0430 - 34 34 01
pierre@markgrund.com

Fredrik Nilsson
0430 - 34 34 02
fredrik@markgrund.com