Maskiner

Vi har maskinerna som behövs för att utföra de arbeten som vi kan, så som förbereda för husgrunder, exploateringsarbeten, markarbeten för industri, villor och flerbostadshus, vägar, VA, skogsvägar, dikning, dränering, sanering, paddockar, rivning m.m.

Bandgrävare Volvo Ecr 235 med 3D grävsystem

Hjulgrävare Cat 313 med 3D grävsystem

Bandgrävare Hitachi 135 Uz med 3D grävsystem

Hjulgrävare Volvo Ew160e med 3D grävsystem

Hjulgrävare Volvo Ew160e med 3D grävsystem

Lastmaskin L60G

Lastmaskin Weidemann 1350

Besök eller kontakta oss!

0430-34 34 00 | info@markgrund.com

Pierre Ebefors
0734-42 41 51
pierre@markgrund.com